top of page
Home: Welcome

WELCOME

We specialize in breeding Bengal cats carefully selected for health, well-balanced temperament and captivating wild looks.

Vi fokuserar på hälsa, välbalanserat temperament och vild look. 

429561364_920519929625844_8196214749877815749_n.jpg

- NEWS / NYHETER

Home: Text
Wild Line m-kullen.jpg

KITTENS 

We have exciting litters planned for 2024, expecting silver, snow, and brown kittens. Waiting lists are open; please contact us for inquiries.

Vi har spännande kullar planerade under 2024, vi förväntar oss utfall för silver, snö och bruna kattungar. Det finns möjlighet att ställa sig i kö, vänligen ta kontakt.

Home: Adoption

DISCOVER OUR SHOW CATS

Wild Lines Ice.jpeg
429583724_1042846826811205_3035741945191773536_n.jpg
431783427_1211412113597538_2391647574429307265_n_edited.jpg

First silver Bengal to receive BIS (Best in show) and title as Junior Winner in Sweden.

Wild Line's Qanji has been awarded the title of Junior Champion, owned by Lena Thorsell (Spotshines Bengals)

Wild Line's Storm has been awarded the title of kitten champion

Home: News

CO-OWNER

FODERVÄRD

Home: Text
wildline_nu-2.png

Do you and your family dream of having kittens? We are looking for two families for the fall of 2024.

This is your chance to be there from the very first breaths of our kittens, providing them with the love and care they deserve before they move to their forever homes!

Vi ser efter två familjer till hösten 2024.

Nu har ni möjligheten att vara med från de allra första andetagen hos våra kattungar och ge dem den kärlek och omsorg de förtjänar innan de flyttar till sina föralltidshem!

Home: Image
bottom of page